clàusules

FORMULARIS DE CONTACTE PÀGINA WEB

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment del deure d'informar els interessats de les circumstàncies i condicions del tractament de les vostres dades i dels drets que us assisteixen, posem a la vostra disposició la informació següent.

RESPONSABLE DE TRACTAMENT: Bodegas Totó Marqués, S.L.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES: Gestionar i respondre la seva consulta.

CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades es conserven el temps estrictament necessari per a la relació i allò que li és exigible legalment, essent destruïdes posteriorment mitjançant els processos segurs de l'organització.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT: Interès legítim de les parts per donar resposta a la sol·licitud dinformació.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS: No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què hi hagi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.

ELS SEUS DRETS: Pot revocar el consentiment i exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, escrivint a Cellers Totó Marqués, S.L., a l'Avda. Verge de L´Abellera, 18  43364  Prada a l'autoritat de control competent (AEPD).

 

  • Accepto les condicions d´ús del formulari de contacte
  • Accepto que les meves dades identificatives siguin incloses per a finalitats comercials de Bodegas Totó Marqués, S.L.

AVÍS: Si compreu dades personals a tercers per realitzar publicitat dels seus productes i serveis, heu de tenir en compte que aquesta pràctica està prohibida i considerada SPAM per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació.

AVÍS: Recordeu que heu d'esborrar les dades quan hagi transcorregut un temps sense fer-ne ús en cas que l'usuari no hagi acceptat ser inclòs amb finalitats comercials.

AVÍS: Un cop recollida l'autorització a l'enviament de mailings, els enviaments massius s'han de fer sempre amb còpia oculta o plataformes d'email màrqueting que impossibilitin als destinataris tenir accés a dades d'altres subscriptors.

FORMULARI NEWSLETTER

ALTA A NEWSLETTER

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment del deure d'informar els interessats de les circumstàncies i condicions del tractament de les vostres dades i dels drets que us assisteixen, posem a la vostra disposició la informació següent.

RESPONSABLE DE TRACTAMENT: Bodegas Totó Marqués, S.L.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES: Informar-lo dels productes i/o serveis de Cellers Totó Marqués, S.L.

CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades es conserven el temps estrictament necessari per a la relació i allò que li és exigible legalment, essent destruïdes posteriorment mitjançant els processos segurs de l'organització.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT: Consentiment explícit en acceptar les condicions d'ús del formulari d'alta a la nostra newsletter.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS: No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què hi hagi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.

ELS SEUS DRETS: Pot revocar el consentiment i exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, escrivint a Cellers Totó Marqués, S.L., a l'Avda. Verge de L´Abellera, 18  43364  Prada a l'autoritat de control competent (AEPD).

  • Accepto les condicions d'ús de la inscripció a la newsletter de Bodegas Totó Marqués, S.L.

ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

 

«De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, així com la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, us informem que les vostres dades estan incloses a les nostres bases de dades comercials. El responsable del tractament és Bodegas Totó Marqués, S.L. i les dades són tractades amb la finalitat de mantenir-vos al dia dels nostres productes i serveis.

Aaixí mateix, us comuniquem que podeu exercitar si escau la baixa de la inscripció dirigint-vos a Bodegas Totó Marqués, S.L. a la següent Avda. Verge de L´Abellera, 18  43364  Prades (Tarragona). Així mateix podrà exercir el dret de baixa d'aquesta subscripció al següent enllaç.”

 

FORMULARIS “TREBALLA AMB NOSALTRES”

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment del deure d'informar els interessats de les circumstàncies i condicions del tractament de les vostres dades i dels drets que us assisteixen, posem a la vostra disposició la informació següent.

RESPONSABLE DE TRACTAMENT: Bodegas Totó Marqués, S.L.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES: Incloure la vostra candidatura en futurs processos de selecció de l'empresa.

CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades es conservaran durant un termini de 6 mesos des de la recepció del currículum. Esgotat aquest termini l'empresa ha de destruir el currículum almenys que el candidat hagi enviat una actualització.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT: Consentiment explícit atorgat amb l'acceptació de les condicions d'ús del nostre formulari.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS: No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què hi hagi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals. En cas que l'empresa enviï el seu currículum a un tercer se'n sol·licitarà formalment la conformitat.

ELS SEUS DRETS: Pot revocar el consentiment i exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, escrivint a Cellers Totó Marqués, S.L., a l'Avda. Verge de L´Abellera, 18  43364  Prada a l'autoritat de control competent (AEPD).

 

  • Accepto les condicions d´ús del formulari de contacte
  • Accepto que les meves dades identificatives siguin incloses per a finalitats comercials de Bodegas Totó Marqués, S.L.